wz
vrchni1.gif, 24 kB
Křížová cesta 21. století
Mezi okrajem obce Stanovice, na louce za železniční trati končící nad obcí Žireč opět u želeniční tratě (z opačné strany se sem dostanete od cestou nad kaplí sv. Odila) směr Jaroměř - Dvůr Králové nad Labem můžete vidět novodobou Křížovou cestu.
 

 
     Ta původní byla umístěna jinde, ale díky sporům žirečských jezuitů s hrabětem Šporkem v podstatě neplnila svůj účel. Zanikla a v původních místech již v dnešní době ji obnovit není možné.
     Ve volné přírodě, pod lesem, kde se skrývá Braunův Betlém si můžete prohlédnout 15 děl významých českých sochařů tří generací vytvořených z hořického pískovce. Slyšel jsem několik názorů na toto novodobé dílo. Pokud si chcete vytvořit názor svůj, zajeďte se sem podívat.
      Já osobně si myslím, že na ose Jaroměř, Kuks, Žireč je stále ještě duch Matyáše Bernarda Brauna a jeho následovníků. Abyste se seznámili s uměním naší doby, zajeďte se nejprve podívat do Hořic na vrch Gothard.
 
Příběh utrpení a nadějí člověka
křížová cesta 21. století od patnácti sochařů tří generací v dramaturgii Vladimíra Preclíka
 
1. Zvěstování - Daniel Klose 1973
Andělé slétli na zem. Ještě není čas. Zkameněli.Však jednou procitnou, zažehnou svá křídla a rozletí se zvěstovat novinu…
 
2. Rouška Veroniky - Stanislav Hanzík 1931
Veronika přistoupila ke Kristu, aby mu otřela zmučený obličej. Odměnou jí byl otisk Trpitelovy tváře…
 
3. Zázrak nanebevstoupení - Vojtěch Adamec 1933
Šikmě stoupající figura vzbuzuje pocit levitace. Zázrak odpoutání v kameni je obtížný. Konkávní a konvexní tvary sochu odhmotňují.
 
P1910950_small.JPG, 9 kB4. Trnová koruna - Ellen Jilemnická 1946
Stylizovaná hlava Krista s trnovou korunou v kubistických tvarech. Nechce šokovat, ale probouzet vcítění k trpícímu, pocity empatie k druhému.
 
5. Katedrála prosby - Vladimír Preclík 1929-2008
Prosba je modlitbou. Prosíme a doufáme s očima upřenýma k nebi. Proč k nebi? Nebe je synonymem tajemství, víry a naděje…
 
6. Svatá rodina - Jan Koblasa 1932
Otec, matka a na jejich klíně dítě v rozpaženém gestu, v touze obejmout, ve znamení krize. Na zadní straně plastiky je znázorněna ležící figura - boží hrob.
 
7. Světlo v temnotách - Ivan Jilemnický 1944
Mezi dvěma kamennými vertikálami prochází světlo. Poslední okamžiky před setměním, smrtí a vzkříšením.
 
8. Vykoupení - Jan Hendrych 1936
Vysoký dřík korunovaný třemi hlavami, symboly různosti tváří, ras, náboženství. Symbolizují tváře lidského údělu, i v hříchu.
 
9. Slza - Václav Fiala 1955
Slza je zpodobením pláče, kříž symbolem utrpení, srdce znakem lásky. Symboly po tisíciletí užívané i zneužívané...
 
10. Pieta - Marius Kotrba 1959
Doba a způsob vyjádření se mění, ale hluboké působení smutku přetrvává. Tak jako radost v naději v život věčný.
 
11. Krajina kříže - Čestmír Mudruňka 1935
Zrození, smrt. Máme svůj kříž. Vstupujeme do něho. Určujeme jeho podobu. Krajina zůstává.
 
12. Hledač - Michal Šarše 1956
Figura vrostlá do sedadla, obrací svět do sebe, aby se dotkla jeho tajemství s touhou objevit smysl lidské existence.
 
13. Lásky bolest - Jiří Marek 1972
Láska života je v uzavřeném kruhu. Ten ale může být rozseknut smrtí. Pak se velká láska mění ve velkou bolest. Kompozice ve tvaru kříže zpodobuje poslední setkání Ježíše Krista s matkou Marií a Máří Magdalénou.
 
14. Brána naděje - Jaromíra Němcová 1959
Postavy se v pase zlomily, aby se navzájem opřely. Už mezi nimi není napětí, zvítězila opora. Branou je možné projít i pohlédnout vzhůru do bezbřehých nebes.
 
15. Obelisk - Jiří Kačer 1952
Symbol síly myšlenky a její schopnosti odolávat, podpořené vzájemnou soudržností a stálostí ve smýšlení.

reklama